CAM :: 起降時刻申請
16℃   濕度: 82%    2019/ 01/ 17

起降時刻申請

需查詢有關起降時刻磋商及分配事宜(全日24小時),請聯絡:
澳門國際機場專營股份有限公司 機場營運部
電話: (853) 28861111 – 2504 (辦公時間)
電話: (853) 8898 2501 (非辦公時間)
SITA Address: MFMAACR
AMHS Address: VMMCYDYD
電郵地址: mfmslot@aod.macau-airport.com