2022 / 09 / 30         24~29°C         70~98%

社会贡献

对外本公司亦一直积极以爱及关怀向有需要的人伸出援手,希望将民航界的善心带到社会上有需要的人群中,共设和谐社会。