2023 / 12 / 02         17~22°C         45~85%

社会贡献

对外本公司亦一直积极以爱及关怀向有需要的人伸出援手,希望将民航界的善心带到社会上有需要的人群中,共设和谐社会。