2024 / 06 / 18         27~31°C         70~95%

燃料价格

最高的燃料价格为 (美元):
大约每加仑 2.2721

*上述价格为上月的平均价格且仅供参考,如有变动恕不另行通知。有关最新的有效价格,请联络下方供应商:

歐惠強 先生
南光石油化工有限公司市場部
  電話: (+853) 8391 1746
  傳真: (+853) 2833 0856
  電郵: ouhuiqiang@namkwong.com.mo