2023 / 10 / 04         27~34°C         55~90%

最新消息

澳门国际机场航线恢复理想 为中秋国庆长假作准备
2023 / 09 / 28
澳门国际机场港珠澳值机服务中心正式启用 “直通快线” 联通大湾区便利出行
2023 / 09 / 27
CAM代表参加2023民航趋势论坛
2023 / 09 / 26