2021 / 07 / 27         28~33°C         65~95%

最新消息

澳门国际机场专营股份有限公司捐款叁十万驰援河南抗洪救灾行动
2021 / 07 / 23
CAM执行董事参加澳门航空新机祈福庆典仪式
2021 / 07 / 20
CAM执行董事参加澳门航空澳门—南通航线首航仪式
2021 / 07 / 16