2022 / 07 / 01         24~27°C         80~98%

最新消息

澳門國際機場按應急方案做好防颱風準備措施
2022 / 07 / 01
執行委員會成員實地檢查防疫措施和預案落實情況
2022 / 06 / 22
CAM代表出席中國民用機場協會第五屆會員代表大會
2022 / 06 / 22