2022 / 01 / 20         14~22°C         50~90%

最新消息

衛生局通報澳門國際機場巡邏車駕駛員被列為密切接觸者事件通告
2022 / 01 / 15
CAM第十三次防疫應變小組擴大會議 嚴陣以待 提高機場防疫工作
2022 / 01 / 07
澳門國際機場已張貼場所碼供健康碼行程記錄
2022 / 01 / 04