2020 / 10 / 24         21~26°C         50~80%

最新消息

澳門國際機場專營股份有限公司執委會成員與飛友科技一行會面 探討澳門智慧機場建設
2020 / 10 / 21
CAM董事會主席與執委會成員一行實地檢查機場防疫措施
2020 / 09 / 30
統一為進入候機樓人士測量體溫和檢查健康碼等措施
2020 / 09 / 29