2024 / 04 / 13         23~29°C         65~98%

燃料價格

最高的燃料價格為 (美元):
大約每加侖 2.4400

*上述價格為上月的平均價格且僅供參考,如有變動恕不另行通知。有關最新的有效價格,請聯絡下方供應商:

歐惠強 先生
南光石油化工有限公司市場部
  電話: (+853) 8391 1746
  傳真: (+853) 2833 0856
  電郵: ouhuiqiang@namkwong.com.mo