2024 / 05 / 24         24~27°C         80~100%

合約營運商

合約公司

澳門保安有限公司

機場信息管理技術有限公司

仲量聯行股份有限公司 (澳門)
分營商

明捷澳門機場服務有限公司

南光石油化工有限公司

澳門航空食品供應股份有限公司

中澳商務航空中心有限公司

TAG亞洲宇航(澳門)有限公司

中國免稅品(澳門)有限公司

零售一人有限公司

麥澳有限公司

德高(澳門)有限公司

環亞服務(澳門)有限公司

金澳旅運有限公司

佳寶利有限公司

品咖啡有限公司

佳英食品有限公司

中港通旅行社有限公司

新武二餐飲管理有限公司

OK便利店(澳門)有限公司

鉅記食品有限公司

高薈美餐飲有限公司

冠忠(澳門)旅行社有限公司

牛奶有限公司 – 澳門分公司

服務提供單位

怡信清潔服務有限公司

盛世設施管理股份有限公司

澳門電訊