2022 / 09 / 30         24~29°C         70~98%

合約營運商

合約公司

澳門保安有限公司

機場信息管理技術有限公司

仲量聯行股份有限公司 (澳門)
分營商

明捷澳門機場服務有限公司

南光石油化工有限公司

澳門航空食品供應股份有限公司

澳門商用航空中心有限公司

TAG 亞洲宇航

中國免稅品(澳門)有限公司

澳門新羅免稅店

麥當勞

德高貝登(澳門)

環亞機場貴賓室

金澳旅運有限公司

7-11

品咖啡有限公司

佳英食品有限公司

中港通旅行社有限公司

新武二餐飲管理有限公司

OK便利店(澳門)有限公司

服務提供單位

怡信清潔服務有限公司

盛世設施管理股份有限公司

澳門電訊