2020 / 11 / 26         21~27°C         55~90%

影片

澳門國際機場20年成長之路
城市中的机场
澳门国际机场记录短片
澳门国际机场通信导航监视系統更新及升級项目阶段性竣工仪式
澳门国际机场电视幕墙开幕仪式暨中国新华社新闻电视网(CNC)登陆仪式采访报道
庆祝澳门特别行政区成立十周年之快闪跳舞活动
澳门国际机场太极快闪活动(60秒剪切板)
澳门国际机场2012 圣诞快闪 - 管乐表演
澳门国际机场2012 圣诞快闪 - 舞蹈 + 无伴奏合唱