2019 / 02 / 20         21°C         98%

最新消息

CAM邓军主席新春拜访中国民用机场协会
2019 / 02 / 12
CAM邓军主席新春拜访华北空管局
2019 / 02 / 12
澳门机场拜访中南地区管理局及空管局 积极融入大湾区民航发展
2019 / 02 / 04