2022 / 05 / 24         23~26°C         75~98%

最新消息

CAM執行董事簡焯坤先生代表出席第17屆國際機場協會亞太區年會 獲委任為ACI亞太區理事會理事
2022 / 05 / 19
CAM表彰防疫工作具突出表現之員工及營運單位
2022 / 05 / 18
CAM執委員指示機場各單位做好暴雨防禦措施
2022 / 05 / 10