2021 / 06 / 25         24~29°C         75~98%

最新消息

CAM執行委員會成員深入了解一國兩制下本澳民航發展優勢
2021 / 06 / 24
南光物流有限公司與澳門國際機場專營股份有限公司簽署戰略合作協議
2021 / 06 / 18
澳門國際機場候機樓南面擴建新增三條登機橋
2021 / 06 / 16