2022 / 09 / 30         24~29°C         70~98%

最新消息

澳門國際機場榮獲2022亞洲貨運物流和供應鏈“亞洲最佳機場”
2022 / 09 / 29
澳門國際機場專營股份有限公司(CAM)參與「民航機場雙碳管理」線上培訓課程
2022 / 09 / 27
CAM代表參加第八屆北京友好機場總裁論壇
2022 / 09 / 27