2023 / 04 / 02         20~24°C         80~99%

最新消息

CAM代表参加北京站澳门旅游推介及洽谈会
2023 / 03 / 31
CAM召开2023年度股东大会普通会议
2023 / 03 / 30
CAM执行董事参加澳门航空澳门—新加坡航线首航仪式
2023 / 03 / 30