2024 / 02 / 21         21~24°C         80~100%

最新消息

2024年澳门国际机场春节旅客量增两倍
2024 / 02 / 15
深切哀悼前董事局及执行委员会主席蘇祖安先生
2024 / 02 / 15
澳门国际机场北面停车场酒店穿梭巴士上落客区重整
2024 / 02 / 15