2022 / 12 / 08         14~22°C         55~90%

最新消息

出席澳门大学奖学金颁奖典礼2022
2022 / 12 / 07
CAM组织全体工作人员收看追悼大会电视直播以表达对前国家主席江泽民先生的深切哀悼
2022 / 12 / 06
澳门国际机场停机坪安全活动2022
2022 / 12 / 02